Ценови диапазон: От до

Сравнение на имоти

Home Select Terms of Service

1 Условия

С достъпа си до сайта на HTTPS://www.selectbghome.com, вие се съгласявате да бъдат обвързани с тези условия за ползване, всички приложими закони и подзаконови актове, и се съгласявате, че вие сте отговорни за спазването на всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, вие сте забранени да използвате или достъп до този сайт. Материалите, съдържащи се в този сайт са защитени от приложимите авторски права и право търговска марка.

2. Употреба позволително

Разрешение се дава за временно изтегляне на едно копие на материали (информация или софтуер) на дома изберете уеб сайт за лични, некомерсиални преходни гледане само. Това е предоставянето на лиценз, а не прехвърляне на собствеността, и по този лиценз не може:

модифициране или копиране на материалите;
използват материалите за комерсиални цели или за всеки публичен дисплей (търговски или нетърговски);
опит за декомпилиране или обратен инженер всеки софтуер, съдържащ се в дома изберете уебсайт;
премахване на авторски права или други патентовани означения от материалите; или
прехвърляне на материали на друго лице или „огледало“ на материали на всеки друг сървър.

Този лиценз се прекратява автоматично, ако нарушите някое от тези ограничения и може да бъде прекратено от дома изберете по всяко време. При прекратяване на гледането на тези материали или при прекратяване на този лиценз, трябва да унищожи всички изтеглени материали в притежание, независимо дали в електронен или печатни формат.

3. Отказ

Материалите от дома изберете уебсайт са предоставени на „както е“ основа. Начало изберете не дава гаранции, изразени или подразбиращи се, и се отхвърля и отрича всички други гаранции, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, или липса на нарушение на интелектуалната собственост или друго нарушение на правата.
Освен това, Начало изберете не гарантира или да правят изявления относно точността, вероятните резултати, или надеждността на използването на материалите на своя уебсайт или по друг начин, свързани с тези материали или на всички сайтове, свързани с този сайт.

4. Ограничения

В никакъв случай дома изберете или неговите доставчици да носи отговорност за щети (включително, без ограничение, щети за загуба на данни или печалба, или поради прекъсване на дейността), произтичащи от използването или невъзможността за използване на материали в сайта дома изберете, дори ако дома Изберете или домашен избор упълномощен представител е бил уведомен устно или в писмен вид за възможността за такива щети. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения на косвени гаранции или ограничения на отговорността за последващи или случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за вас.

5. Точност на материалите

Материалите, фигуриращи в дома изберете сайт може да включва технически, печатни или фотографски грешки. Начало изберете не гарантира, че някой от материалите на своя уебсайт са точни, пълни или ток. Начало изберете може да направи промени в материалите, съдържащи се на своя уебсайт по всяко време без предупреждение. Въпреки това у дома изберете не прави никакъв ангажимент за актуализиране на материалите.

6. Връзки

Начало изберете не е прегледал всички сайтове, свързани с неговия уебсайт и не носи отговорност за съдържанието на такъв свързан сайт. Включването на всяка връзка не означава одобрение от дома изберете на сайта. Използването на такива свързани уеб сайт е на собствен риск на потребителя.

7. Модификации

Начало изберете може да преразгледа тези условия за ползване на уебсайта си по всяко време без предупреждение. С използването на този сайт Вие се съгласявате да бъдат обвързани с тогавашния текущата версия на тези условия за ползване.

8. Приложимо право

Тези правила и условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на България и вие неотменимо се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата в тази държава или място.