Ценови диапазон: От до

Сравнение на имоти

Процес на закупуване на имот в България

Обща информация

Българското законодателство дава възможност за закупуване на недвижими имоти в страната от чуждестранни физически и юридически лица, въпреки че има някои ограничения. При избор на собственост трябва да се вземе предвид факта, че чуждестранните лица не могат да придобиват собственост върху земя.Това означава, че при покупка на апартамент чужденци не срещат никакви трудности, но за да си купи къща с прилежащата към нея земя или просто парцел ,чуждестранното лице е длъжно да регистрира фирма в България.

 

Етап на избор

1. Избор на апартамент, къща или таунхаус: При пристигането Ви ще бъдете посрещнати от представител на нашата компания, който ще бъде на Ваше разположение по време на целият Ви престой, ще Ви бъде осигурен транспорт от летището както и за огледите на недвижими имоти, ще Ви бъде оказана помощ при настаняване и изпращане обратно до летище.

Наш консултант внимателно ще Ви изслуша и предложи обекти, които отговарят в най-голяма степен на Вашите нужди. Ще Ви помогнем при взимане на решение, ще отбележим какви са приемуществата или недостатъците на избраният от Вас имот, каква е наличната инфраструктура в близост, какво е качеството на строителството и др.

2. Проверка на правната чистота на обекта: Обектите, които предлагаме за продажба, се проверяват от нашите адвокати. На избраният от Вас имот, ние предоставяме Нотариален акт , разрешение за строеж, удостоверение за липса на тежести, документ указващ етапа на строителство.

3.На Вашето внимание:
Жилищната площ на жилищата в България се състои от застроена площ (стая, санитарен възел, тераса + стенна площ – разпределена между отделните собственици ). Жилищната площ не се отчита по вътрешния, а по външния периметър на стените!!!
Обща площ: включва жилищна площ + общи части на сградата, която включва общи части (коридори, стълбища и т.н.).

 

Етап на покупка

След като разгледате всички предложения и изберете конкретен обект, започва най-съществения етап в придобиването на недвижим имот, обикновено се състои от следните основни стъпки:

Резервационен депозит – заплаща се депозит в размер от 1000 до 2000 €, след което желания обект се спира от продажба на други лица за определен срок.

Депозита може да бъде платен в брой на място или по банков път от банка по Ваш избор. Ние Ви препоръчваме заплащането на резервационната такса да направите на място след като сте направили Вашият избор, така Вие сваляте от продажба имота което Ви гарантира, че друг клиент няма да има възможност да го закупи и цената за Вас остава непроменена.

Важно: Платената сума за резервация не се връща при отказ от покупка, ако промените мнението си и се откажете от сделка. Депозита не може да бъде прехвърлен към друг имот. Депозита се включва в цената на имота.

Подписване на предварителен договор за покупко-продажба – до изтичането на срока, посочен в резервационната форма, трябва да се сключи предварителен договор за покупко-продажба между Вас и продавача. Този договор определя всички параметри и условия на окончателната сделка – подробно е описан имота, предмет на продажба, цена, срокове и условия на плащане и др. Договора се съставя на български, руски или английски език, без необходимост от нотариална заверка. Предварителният договор е индивидуален за всеки продаван имот. След сключване на договор, с взаимното съгласие на страните е позволено да се правят изменения и допълнения под формата на приложения към договора, надлежно регистрирано в писмена форма.

Важно: Не забравяйте да проверите личните си данни, тези на имота, банковите детайли и графика за плащане.

Първото плащане по предварителния договор следва да се случи в рамките на срока, посочен в него, обикновено не по-късно от 3-4 седмици, считано от датата на плащане на резервацията.

Подписването на Нотариалният Акт става след пълното изплащане на цената на недвижимия имот от Ваша страна, при спазване условията на предварителния договор, се подписва Нотариален акт – документ, удостоверяващ прехвърлянето на собствеността на новия собственик. Подписването се извършва при нотариуса, в района на действие, в който се намира имотът. След подписването на документа за продавача и купувача и удостоверяване на подписите им , Нотариуса представя Нотариалният Акт в районният съд. Съдия по вписванията внася измененията в собствеността в държавния регистър на недвижимите имоти.

Важно: Съобщете на нашият адвокат за намерението си да отидете на сделката не по-късно от 20-30 дни преди планираното пътуване. Съобщете за всяка промяна на документи (сменен паспорт, разрешително за пребиваване и т.н.). Информация е необходима за всички лица, които ще бъдат вписани в Нотариалния акт.

 

Етап след покупката- регистрация на имота в данъчна служба и БУЛСТАТ

След получаване на окончателен Нотариален Акт, Вие като нов собственик, трябва да регистрирате закупеният имот в регистър БУЛСТАТ и в регионалната данъчна служба. Ще получите номер на Булстат, под който номер в бъдеще ще се извършват всички операции свързани с придобитият имот.